23 Comments

  1. Biến tướng kinh tởm, chẳng có cái văn hóa nào kiểu này. Làm ơn tẩy chay ngay cái nhóm tào lao này đi. Đầu óc toàn tiêu cực mới dàn dựng tiếc mục này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *