46 Comments

  1. Cho em hỏi
    Em mới tải về và đã xog nhiệm vụ huấn luyện, đã nhận tướng đầu tiên
    Nhưng khi vào trận tiếp theo, em đã ấn xác nhận và chờ người chơi khác, rồi nó cứ như thế 1 lúc xog nó hiện là em chưa pick tướng và bị cấm 5p 15p
    Giúp em với

  2. Bạn phải nói các phím tắt để hiện ra các màn hình hỗ trợ, hoặc nhấn như thế nào để tướng ở chỗ khác biến đến hỗ trợ ở vị trí thằng lính chứ, nói chung chung thế khác nào nói cho người biết chơi rồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.