4 Comments

  1. bản dịch bị sai nhé, từ 4:10. "The reason why Hurricane is so good is because they made her Q stacks fall off 1 at a time so her Q has become more consistent". Q của Ashe ko mất hẳn stack sau một khoảng thời gian ko tấn công, mà nó giảm từng stack một nên bây giờ dễ tích đủ stack hơn, ý của ổng là vậy. Và hơn nữa, cơ chế stack Q của Ashe là "khi tấn công" chứ ko phải "trên đòn đánh" nhé, tức là dù có Hurricane thì vẫn phải đánh thường 4 cái, những cái tia thêm đó ko được tính là 1 đòn đánh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *