10 Comments

  1. Hình ảnh một người chơi cầm tướng tủ của mình đi ăn lính để gia tăng lượng vàng của bản rất chi là BÌNH THƯỜNG –______

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *